2009/03/16

Skissblock

Av alla karaktärer här i världen som man kan få för sig att rita, är det nog dessa som jag gillar bäst att teckna. Faktiskt.
Yes.
Den du.

0 件のコメント: