2010/04/14

Oh no!

Only one person is allowed in the toilet!


/random entry

2 件のコメント:

pon さんのコメント...

Inge kissa i kors för din del.

Quarter Void さんのコメント...

och då förlorar man ju hela poängen med toabesök!