2010/10/24

Tips from the coach

Jaz had a homeparty yesterday and it was really fun and all, but here's my advice for you:

Don't take the spirytus.
Just don't!

That is all.

2 件のコメント:

Sofia さんのコメント...

såg gabys foton... och hörde om dörren... FANTASTISKT!

Quarter Void さんのコメント...

Jag... verkade ha överträffat migsjälv rätt ordentligt där ja.. ehaha